Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

DODATEK OSŁONOWY – 2024r

DODATEK OSŁONOWY – 2024r.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Kwoty dodatku osłonowego w 2024r. oraz kryterium dochodowe:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80zł lub 286,00zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20zł  lub 429,00zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20zł lub 607,75zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* podwyższona kwota dodatku osłonowego przysługuje jedynie w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243)

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Wnioski można składać:

 • papierowo - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ( 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 55, naprzeciwko Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, tel. 605994424)
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Nowy wzór wniosku znajduje się w poniższym załączniku:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Rokicka
  data wytworzenia: 2024-01-26
 • opublikował: Norbert Kokoszka
  data publikacji: 2024-01-26 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Rokicka
  data wytworzenia: 2024-01-26
 • opublikował: Norbert Kokoszka
  data publikacji: 2024-01-26 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1025
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-26 13:22