Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w ramach Funduszu Solidarnościowego została przyznana dotacja na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w kwocie 10.790,56 zł. Wojewoda przekaże Gminie środki na realizację Zadania w kwocie 10.790,56 zł oraz na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 211,48 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych.

Wsparcie kierowane jest do:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi w ramach Programu świadczone są nieodpłatnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, tel. (25) 758 19 32 wew. 548.

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2023-03-10 13:06
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-10 13:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1344
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-10 13:06