Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Zasiłek pielęgnacyjny ( 215,84 zł miesięcznie ):

przysługuje: 

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. r. ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. r. ż. legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała ukończenia 21. r. ż.
 • osobie, która ukończyła 75 lat

nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego ( wypłacanego przez ZUS, KRUS) 
 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Prawo do ww. świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
UWAGA! Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:39

Dokumenty do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-15 11:11