Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy Chełmońskiego 14, 05–300 Mińsk Mazowiecki.   
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e–mailowo: iod@gops.minskmazowiecki.pl, jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia  gminnego bonu żłobkowego
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z art.  22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem”
 1. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ww. ustawy.
 2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania zadań wynikających z przepisów ww. ustawy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wskazanym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.
 3. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów ww. ustawy.
 4. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-12-01 09:50
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-24 10:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2173
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-24 10:47