Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Z tytułu urodzenia się dziecka matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu czy też osobom które przysposobiły dziecko przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Warunki uzyskania ww. świadczenia:

1) dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922,00 zł netto. Dochód ustala się tak jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny.

2) matka dziecka powinna pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną ( nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi, opiekunami faktycznymi dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko).

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd ( chyba, że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców)

Terminy składania wniosków:

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W przypadku wniosku, który dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego- w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecka 18. roku życia.
Wniosek złożony po terminie pozostawiony będzie bez rozpatrzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:27

Dokumenty do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:27
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 15:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3000
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-27 15:31