Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Co to jest przemoc?

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy i rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
 • Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie
 • Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
 • Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka
 • Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

 • współmałżonkowie
 • partnerzy w związkach nieformalnych
 • dzieci
 • osoby starsze
 • osoby niepełnosprawne

Co zrobić w przypadku doświadczania przemocy?

Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów.

Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cie krzywdzi, a nie Ty.

Zadzwoń do nas. Pracownicy porozmawiają z Tobą i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie Ty.

Szukaj pomocy u specjalistów. Ustal, gdzie w Twojej okolicy znajduje się Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  prokuratura, służba zdrowia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszędzie tam uzyskasz niezbędne informacje i pomoc.

Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej.

Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!

Uwierz, że masz w sobie siłę, żeby zmienić swoje życie.

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich.

Gdzie znaleźć pomoc na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki?

Telefon alarmowy 112

Policja 997 

Pogotowie 999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Chełmońskiego 14

05 – 300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25-758-19-32

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
tel. 25-756-25-12

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

Działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00
w niedziele i święta w godz. 8.00- 16.00

Dzwoniąc pod nr tel. 801 120 002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

PORADNIA E-MAILOWA

W sprawach związanych z przemocą w rodzinie można pisać na adres mailowy: 

niebieskalinia@niebieskalinia.info

www.niebieskalinia.info

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim
 3. Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
 4. Oświaty
 5. Ochrony zdrowia
 6. Kuratorów Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pan Sławomir Barankiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mzazowieckim.

Zadania Zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach i formach dostępnej pomocy w  środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Wytrykus
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-24 15:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2430
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-24 15:37