Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

 • 5png

  Metryka

  • opublikował: Arkadiusz Nowak
   data publikacji: 2023-06-05 12:54

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2023-06-05 12:27

ogłoszenia dotyczącego poradnika prawnego „Bezpieczne wakacje", opracowanego przez Fundację Inter Vivos, która realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej w 2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1936-poradnik_prawny_bezpieczne_wakacje.html

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2023-06-07 11:20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
Rodzaj jednostka organizacyjna
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. miński
Kod pocztowy  05-300
Adres jednostki Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14
Kontakt

Tel. (0-25) 758 19 32
e-mail: gops@gops.minskmazowiecki.pl

skrytka ESP (ePuap): /8htq387oai/SkrytkaESP

Numer rachunku bankowego

37 9226 0005 0024 5254 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Kierownik

mgr Sławomir Barankiewicz

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oferuje możliwość skrzystania z konsultacji psychologicznej. Osoby zainteresowane zapraszamy osobiście do siedziby Urzędu Gminy przy ulicy Chełmońskiego 14 we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00. Na konsultacje można również wcześniej umówić się telefonicznie pod nr tel. 25 - 758 19 32, 25 - 756 25 18. Porada jest bezpłatna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy , że w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim uruchomiło telefoniczne wparcie psychologiczne pod numerem telefonu 25 756 40 22

Poniedziałek w godzinach 08:00 - 16:00
Środa w godzinach 09:00 - 14:00
Czwartek w godzinach 08:00 - 16:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMUJEMY, ŻE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ URUCHOMIŁY CAŁODOBOWĄ, BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
POD NR. TEL. 800 100 102

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy , że zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2015 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
21 grudnia 2015 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
od dnia 04 stycznia 2016 r pracował będzie :

poniedziałek 8:00 - 17:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Szanowni Państwo zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o numerze 98/2022 od dnia 8 września 2022 każdy czwartek jest dniem wewnętrznym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, pozostałe wydziały urzędu gminy funkcjonują bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.


Jednocześnie informujemy , że interesanci przyjmowani będą :

poniedziałek 8:00 - 17:00
wtorek 8:00 - 16:00
czwartek - dzień wewnętrzny
środa 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 14:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostarczanie pism do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w formie dokumentu elektronicznego


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).

W celu skorzystania z ESP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki GOPS na ePUAP: /8htq387oai/SkrytkaESP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostepna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

- Przekazanie dokumentu poprzez ESP na platformie ePUAP;
- Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do pok.18, mieszczącego się na parterze w budynku przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim na następujących nośnikach danych:
Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
Płyta CD, DVD

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
Akceptowalne formaty załączników to:
ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF
XLS, XLSX, ODS
GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG
XML
ZIP, 7Z
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:51
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-17 11:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
   data wytworzenia: 2004-11-18
  • opublikował: Arkadiusz Nowak
   data publikacji: 2020-12-08 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2932
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-07 11:20