Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

 • image1
 • image2

Zasady naboru do Klubu „Senior+” w Gminie Mińsk Mazowiecki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. 11 Listopada 10.

JEŚLI JESTEŚ:

 • osobą nieaktywną zawodowo
 • mieszkańcem Gminy Mińsk Mazowiecki w wieku 60+
 • nie posiadasz przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Klubie „Senior+”
  i wyrażasz potrzebę udziału w zajęciach Klubu „Senior+”

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” w  Gminie Mińsk Mazowiecki

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, aktywności ruchowej
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji, zainteresowań, umiejętności i zdolności,
 • wykorzystywaniu wolnego czasu i spędzania go aktywnie w miłym towarzystwie
 • integrowanie się i angażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie “Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - wniosek, zaświadczenie lekarskie wraz z załącznikami i złożyć dokumenty
w siedzibie Klubu „Senior+” w Mińsku Mazowieckim ul. 11 Listopada 10.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 01.07.2024 r. do 12.07.2024 r.,

w poniedziałek 800-1700, wtorek -środa  800-1600, piątek 800-1500

 Szczegółowych informacji dotyczących Klubu „Senior+” można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chełmońskiego 14 lub pod nr tel: 25 7581932 oraz w siedzibie Klubu „Senior+”przy ul. 11 Listopada 10 lub pod nr tel: 607432434.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidywana liczba miejsc w Klubie „Senior+” w dniu 24 lipca 2024 r. zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie 20 uczestników spośród zakwalifikowanych do uczestnictwa. Z pozostałych osób dokona się komisyjnego losowania 10 osób, które stanowić będą listę rezerwową. Przyjęcie do Klubu „Senior+” poprzedzone będzie przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Miesięczna wysokość odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie ustala się w zależności od kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej: to jest do 300 % - nieodpłatnie, powyżej 300,01% płatność 50,00 zł. miesięcznie. Osoby, które złożą dokumenty kwalifikacyjne zostaną powiadomione o wynikach naboru w formie pisemnej. Okres uczestnictwa w Klubie „Senior+” ustalony został do dnia 31.12.2025 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wójta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim mgr Sławomir Barankiewicz
  data wytworzenia: 2024-06-19
 • opublikował: Norbert Kokoszka
  data publikacji: 2024-06-25 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-25 13:45